Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij

ProBio Dom

Produkty polecane do zastosowania w domu:  Możliwości preparatów mikrobiologicznych nie ograniczają się tylko do zastosowania w uprawie gleby czy hodowli zwierząt. Z powodzeniem można wykorzystywać ich dobroczynne działanie je w pomieszczeniach mieszkalnych, sanitariatach, hotelach. Konsekwencją działania pożytecznej mikroflory jest odświeżanie, czyszczenie i rewitalizacja pomieszczeń i powierzchni, w których zostaną zastosowane.

Możliwości wykorzystania:

 • zamgławianie pomieszczeń w celu oczyszczania i rewitalizacji powietrza
 • mycie podłóg, okien, luster
 • czyszczenie sanitariatów i kuchni
 • odświeżanie tkanin i tapicerki (dodatek do prania i płukania)
 • rewitalizacja wody w basenach i oczkach wodnych
 • możliwość wykorzystania w pielęgnacji roślin i zwierząt domowych

 


Produkt dedykowany dla oczyszczalni, do udrażniania trakcji ściekowych, inicjacji procesów oczyszczania w komorach fermentacyjnych, szambach, kompostownikach, lagunach oraz do neutralizacji odorów:Jaką rolę odgrywają mikroorganizmy w ochronie środowiska?
W przebogatym świecie mikroorganizmów na szczególną uwagę zasługują te, które przyczyniają się do ochrony i oczyszczania środowiska. Mikroorganizmy są w stanie pobierać różne związki, które wykorzystują jako źródło pożywienia. Ten pokarm stanowi dla mikroorganizmów nie tylko źródło energii, ale również źródło materiału do budowy własnych struktur komórkowych. Do najważniejszych proekologicznych zadań mikroorganizmów, wykorzystywanych nierzadko na skalę przemysłową, zaliczyć możemy między innymi:

 • oczyszczanie wód powierzchniowych,
 • oczyszczanie ścieków,
 • unieszkodliwianie odpadów stałych (śmieci),
 • oczyszczanie gleby (np. bioremediacja),
 • oczyszczanie gazów odlotowych.

W wielu wypadkach efekt proekologiczny jest sumą reakcji prowadzonych nie tylko przez drobnoustroje, ale również organizmy towarzyszące, np. pierwotniaki, wrotki, nicienie, roślinność wodną, roślinność o cechach fitoremediacyjnych itp. Do procesów oczyszczania, prowadzonych przez mikroorganizmy w środowisku naturalnym i w układach sztucznych, zaliczyć możemy:
 • rozkład związków organicznych do produktów prostszych; wody, dwutlenku węgla,
 • azotanów, siarczanów, fosforanów…
 • eliminacja azotu (amonowego, azotanów, azotynów) do form gazowych uwalnianych
 • do atmosfery (azot cząsteczkowy, tlenki azotu),
 • eliminacji fosforu (kumulacja w biomasie),
 • usuwanie metali ze ścieków i osadów ściekowych (biosorpcja, ługowanie),
 • biodegradacja zanieczyszczeń ropopochodnych w glebie.

Oczyszczanie wód powierzchniowych
Wody w stawach, jeziorach, rzekach itd. są czyste dopóki w zbiornikach tych możliwy jest proces samooczyszczania wody. W procesie tym bierze udział szereg mikroorganizmów inicjujących proces mineralizacji. Substancje organiczne, zawarte w zanieczyszczonych wodach, rozkładają się stopniowo: od bardziej złożonych do całkiem prostych, jak woda, dwutlenek węgla i pierwiastki biogenne. To powoduje wzrost roślin, które z kolei stanowią pożywienie dla zwierząt żyjących w wodzie. Końcowym efektem prawidłowo zachodzącego procesu samooczyszczania jest:
 • wyraźny spadek ilości drobnoustrojów w wodzie,
 • rozwój flory i fauny charakterystycznej dla wód czystych.

Niemniej jednak w obecnych czasach częściej zauważalny jest inny proces, który jest konsekwencją zachwiania równowagi pomiędzy ilością zanieczyszczeń doprowadzanych do zbiornika a jego zdolnością do samooczyszczania. Efektem tego jest niekontrolowany rozwój glonów i innych organizmów aż do „zakwitu wody” (eutrofizacja).
Proces ten ma przebieg charakteryzujący się najczęściej następującymi etapami:
 1. zachwianie równowagi w zbiorniku (np. dostarczenie niewielkich ilości fosforanów, azotanów, siarczanów lub „wyjałowienie” wody substancjami toksycznymi),
 2. wzrost zawartości pierwiastków biogennych,
 3. masowy rozwój glonów i innych organizmów roślinnych i zwierzęcych,
 4. zubożenie zbiornika w tlen,
 5. masowe ginięcie glonów i innych organizmów spowodowane brakiem tlenu,
 6. opadanie martwych organizmów na dno,
 7. gnicie materii organicznej na dnie,
 8. powstaje beztlenowa warstwa gnijącego mułu (kolejne źródło pierwiastków biogennych!).

Konsekwencją eutrofizacji bywa czasami tak duże podniesienie dna zbiorników płytkich, że zbiornik zamienia się w ląd. Walka z procesami eutrofizacji bywa długa i żmudna, ale warto ją podjąć, by cieszyć się czystą wodą we własnym stawie. Można to osiągnąć poprzez:
 • redukcję zanieczyszczeń dopływających do zbiornika,
 • okresowe oczyszczanie zbiornika z resztek roślin,
 • doprowadzenie źródła czystej wody, np. deszczówki,
 • zastosowanie szczepionek mikrobiologicznych.


Zadaniem szczepionek mikrobiologicznych jest wspieranie procesów samooczyszczania wody i blokowanie procesów gnicia materii na dnie (pożyteczna mikroflora hamuje rozwój mikroorganizmów gnilnych, w miejscu beztlenowego gnicia pojawiają się procesy fermentacyjne).

 

W celu zamówienia produktów proszę przejść do działu produkty. Strona automatycznie przekierowuje do sklepu producenta, gdzie można zapoznać się z całą ofertą, a po zarejestrowaniu można dokonać zakupu preparatów w preferencyjnych cenach.

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora.
Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.
Copyright © 2011-2022 apifarma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie dotIT